Zettingen voor cantorij

Op deze pagina vindt u zettingen voor cantorij van liederen uit het ‘Liedboek voor de Kerken’ (1973) en uit het ‘Liedboek-Zingen en bidden in huis en kerk’ (2013).
Deze zettingen voor cantorij zijn allemaal geschreven vanuit de praktijk.

Ook zijn een aantal grotere werken opgenomen, zoals: ‘Pinksteren’, uitgegeven bij Commissie voor de Kerkmuziek maar inmiddels opgeheven. Het ‘Kerstcantorium’ en ‘De intocht in Jeruzalem’ werden uitgegeven door Stichting Centrum voor de Kerkzang, maar deze zijn niet meer of in beperkte aantallen verkrijgbaar.

Alles op deze site kunt u kosteloos downloaden.

Niet elke componist en/of tekstdichter heb ik weten op te sporen en/of kunnen benaderen m.b.t. toestemming voor publicatie van deze zettingen. Als er rechthebbenden zijn, neem dan contact met mij op via de e-mail (wmjdatema@hetnet.nl).